Love is the hardest habit to break, and the most difficult to satisfy.

Drew Marrymore

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Tết
Tác giả: Đoàn Văn Cừ
Tập thơ Đoàn Văn Cừ: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Sáng hôm mồng một Tết
Đèn nến thắp xong rồi
Bà tôi ngồi trong ổ
Mặc áo đỏ cho tôi
 
Ông tôi vừa thức dậy
Nằm ngó cổ trông ra
Trên ngọn cây đèn bóng
Trời lất phất mưa sa
 
Giờ lâu tràng pháo chuột
Đì đẹt nổ trên hè
Con gà mào đỏ chót
Sợ hãi chạy le te
 
Cây nêu trồng ngoài ngõ
Soi bóng dưới lòng ao
Chùm khánh sành gặp gió
Kêu lính kính trên cao
 
Từ khi ông tôi mất
Bà tôi đã qua đời
Tôi mỗi ngày mỗi lớn
Nên chẳng thấy gì vui
 
Tết đến tôi càng khổ
Tôi nhớ bức tranh gà
Chiếc phong bao giấy đỏ
Bánh pháo tép ba xu