Làm việc cật lực mà không có tài thì đáng xấu hổ, nhưng có tài mà không làm việc cật lực thì thật là bi kịch.

Robert Half

 
 
 
 
Tặng Bùi Công
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Hồ Chí Minh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
贈裴公
 
看書山鳥棲窗扦
批札春花照硯池
捷報頻來勞驛馬
思公即景贈新詩
 
Tặng Bùi công
 
Khán thư sơn điểu thê song hãn
Phê trát xuân hoa chiếu nghiễn trì
Tiệp báo tần lai lao dịch mã
Tư công tức cảnh tặng tân thi.
 
Tặng cụ Bùi Bằng Đoàn
 
Xem sách chim rừng vào cửa đậu
Phê văn hoa núi ghé nghiên soi
Tin vui thắng trận dồn chân ngựa
Nhớ cụ thơ xuân tặng một bài.
Chú thích
Cụ Bùi Bằng Đoàn (17/9/1889-13/4/1955) quê làng Liên Bạt, huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Đông, đỗ cử nhân, tốt nghiệp trường Hậu bổ, làm tri huyện, tuần phủ rồi thượng thư Bộ Tư pháp triều đình Bảo Đại. Sau cách mạng Tháng tám là nhân sĩ yêu nước tham gia kháng chiến chống Pháp, được bầu làm Trưởng ban Thường vụ Quốc hội khoá I.
 
Bài thơ họa lại của cụ Bùi Bằng Đoàn:
 
鐵石一心扶種族
江山萬里守城池
知公國事無餘暇
操筆仍成退虜詩
 
Thiết thạch nhất tâm phù chủng tộc
Giang sơn vạn lý thủ thành trì
Tri công quốc sự vô dư hạ
Thao bút nhưng thành thoái lỗ thi
 
Sắt đá một lòng vì chủng tộc
Non sông muôn dặm giữ cơ đồ
Biết Người việc nước không hề rảnh
Vung bút thành thơ đuổi giặc thù
---Tặng các cụ lão du kích
 
Tuổi cao chí khí càng cao
Múa gươm giết giặc ào ào gió thu
Sẵn sàng tiêu diệt quân thù
Tiếng thơm Việt Bắc ngàn thu lẫy lừng.
 
Năm 1947, có ba cụ lão du kích ở Cao Bằng hăng hái xung phong cùng nhân dân giết giặc, làm cho giặc không tiến lên được. Hồ Chủ tịch tặng các cụ bài thơ này.