Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.

Louis L’Amour

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Tâm Hồng
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bạn thân ơi là bạn thân !
Nhận chăng một đóa hồng ?
Nhưng ở đây hoa hồng bày ở quày trạm xăng
Phe phẩy trên tay người bán dạo ngõ “entrance” xa lộ
Có ai đời đem bụi bặm gởi lòng nhân ?
 
Bạn thân ơi là bạn thân !
Nhận chăng một đóa hồng ?
Nhưng ở đây cửa hàng hoa nào cũng tiện đường xe qua lại
Cứ cách vài ngã tư đã thấy
Trưng sờ sờ ngay góc xanh tắt vàng đỏ đợi bật đèn xanh
Ngay chỗ nhịp tim phản đối nhịp bàn chân
Có ai lòng dạ máy móc nhịp tương lân ?
 
Bạn thân ơi là bạn thân !
Nhận chăng một đóa hồng ?
Nhưng ở đây hoa hồng chung cười cùng hoa vải
Hương nhân tạo chế tương đương cả thảy
Biết ai còn tin tưởng nụ thơm lòng ?
 
Bạn thân ơi là bạn thương
Vườn đông phương bát ngát quê hương
Phong phú hạt tâm hồng
Tuyệt vời nở đóa vòm từ lượng mẹ
Đóa khung hồn xanh cửa sổ tình chân…
 
Bạn thương ơi là thương !
Dù ở đây đại tài tử cỡ nào thượng thặng
Cũng không sao thể hiện nổi mắt anh nhìn !
 
Bạn thương ơi là
mắt
em nhìn !
 
(Westminster, Ca. 09/01/88)
Tâm Dung)