Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love.

Mother Teresa

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Tắm Đêm
Tác giả: Hoàng Cầm
Tập thơ Hoàng Cầm: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em gánh gạo về dinh phú hộ
Nứt vai thành sẹo lá lan đao
 
Em chở nứa sang bờ duyên phận
Tay đóng bè chân xuôi thác ghềnh
Tuổi đã rách vá gì cho kịp
Da mỡ đông tuốt sẹo ngang thân
 
Tung tóe dội gầu trăng nước giếng
Mát lùa kẽ tóc
Còn bủn rủn sẹo ngang sẹo dọc
Vắt áo nghe thầm tiếng vải kêu
 
Dòng dây vục mãi đêm hồ tinh
Ấp vú mình trần con dế trũi
 
Cành tre trải áo nép thân hình
Phấn mùa trăng thoa mờ sẹo tuổi
 
Ai rình em
Ai ngó em
Chợt rùng mình níu đêm đồng lõa
Gai đâm xiên mười ngón ân tình