Làm tốt thì tốt hơn là nói giỏi.

Benlamin Franklin

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Tắm
Tác giả: Nguyên Sa
Tập thơ Nguyên Sa: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ta cởi quần áo
Ta vặn nước
Nước chẩy từ đầu tới chân
Ôi khoái
 
Nước chẩy từ trời
Chẩy từ Hoàng Hà
Chẩy từ mây
Từ núi cao
Từ suối
Từ sông
Bây giờ đến
 
Đến tóc
Đến vai
Đến lưng
Đến bụng
Đến những chỗ đó
Đến những nơi em gọi là mặt trời
Đến những nơi em gọi là muông thú
Mặt trời
Mặt trời
Em có nhớ
Em nhớ, em nhớ
 
Nước chẩy
Còn dấu tay không
Còn vết môi không
Em nhớ
Làm sao em nhớ ?
 
Ta vặn nước
Chuyện dấu tay
Chuyện vết môi
Bỏ qua đi em
Nước đang chẩy trong tóc
Ôi khoái,
Nước đang chẩy trong tim
Ôi khoái
Trong cuống phổi
Trong ruột
Trong gan
 
Ruột gan tôi vật vờ
Cuống phổi trôi vật vờ
Có cái gì không trôi
Em biết không
Biết chắc không
Làm sao em biết
Em thử chưa
Em thả chưa
Thả mắt chưa
Thả môi chưa
Thả đôi vú
Thả đôi chân
Thả vai run
Thả da bụng trắng
Thả buổi sáng
Thả buổi chiều
Thả những đêm
Sáng đó nhớ sáng nào
Đêm đó nhớ đêm nào
Đêm ta say trên trời
Đêm ta cười trên núi...
 
Em đừng phiền nghe em
Ta nhặt được cành khô
Ta ném cành
Ta nhặt được hoa tươi
Ta ném hoa
Ta nhặt được em
Ta ném em
Ta nhặt được ta
Ta ném ta
Xuống biển
Đã tới đó
Đang ở đó
Thì ném xuống đó
Chớ ném đi đâu
Làm sao ta lên trời
Làm sao ta lên núi
Sông Hoàng Hà ở đâu?
 
Sông Hoàng Hà ở đâu
Giọt nước có giống giọt nước
Vui sướng có giống vui sướng
Đau khổ có giống đau khổ
Trên nó, còn có nó
Ngoài nó, còn có nó
Làm sao ta biết
Em muốn biết
Em muốn hỏi
Em muốn thù hận
Em muốn đam mê
Em muốn gặp gỡ
Em muốn lãng quên
Em muốn trở về
Em muốn tới nơi
 
Này đây
Hãy cầm
Cành khô năm nhánh.