You know you've read a good book when you turn the last page and feel a little as if you have lost a friend.

Paul Sweeney

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Tại Bút Chì
Tác giả: Hương Ly
Tập thơ Hương Ly: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Suốt một tuần ấy giận tớ
Hỏi ấy ấy chẳng nói chi
Hay bức thư hôm ấy nhỉ
Ra thế là cái bút chì
 
Chẳng là chiều mưa buồn quá
Tớ mới thơ thẩn vài câu
Bút chì nó viết đấy chứ
Có phải là tại tớ đâu
 
Bút chì cứ nói nó thương
Đôi mắt tròn đen lúng liếng
Bút chì cứ nói nó yêu
Môi nhỏ xinh xinh lắm chuyện
 
Thôi ấy đừng giận tớ nữa
Hãy đi mà giận bút chì
Bút chì nó hư quá nhỉ?
Ai bảo thích ấy làm chi
 
Ấy đã là bạn của tớ
Chứ đâu có phải …đồ chùa
Ấy đã là ấy của tớ
Ai bảo bút chì dám cưa
 
Thôi chết tớ lại lỡ miệng
Lỡ nói hết ra mất rồi
À không không phải tại tớ
Là bút chì nói đấy thôi…