People have a hard time letting go of their suffering. Out of a fear of the unknown, they prefer suffering that is familiar.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Ta Trao
Tác giả: Xuân Diệu
Tập thơ Xuân Diệu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ta trao Cầu Giấy cho ai?
Ta trao Voi Phục cho người sau ta
Bóng cây đường Láng lòa xòa
Ta trao cho những đôi hòa mai sau
Nơi đây em ở bao lâu
Ai hay anh đã dựng lầu chung quanh
Lầu nhà là những mái tranh
Lầu cây hoa muỗm hoa chanh nở mùa
Gió mây cũng đến thêu thùa
Mùa hương thoảng, bóng trăng lùa vì em
Công trình hẹn sớm mong đêm
Ta trao tất cả nỗi niềm cho ai?
Ta trao cây cỏ cho người
Dài trên cầu Diễn, rộng ngoài Thụy Khuê
Một vùng đất nước say mê
Đượm tình ta, sẽ gửi đi muôn đời...
 
Xuân Diệu Hà Nội 4/1963