"We humans have lost the wisdom of genuinely resting and relaxing. We worry too much. We don't allow our bodies to heal, and we don't allow our minds and hearts to heal.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Tạ Ơn
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(Tặng Võ Quê)
Trăm năm còn đất còn trời
Còn người tri kỷ, còn lời tâm tư
Kiếp tằm đã trót vương tơ
Thì thôi duyên nợ làm thơ tặng người.