A man may as well expect to grow stronger by always eating as wiser by always reading.

Jeremy Collier

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Sự Tích Cột Thu Lôi
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tập thơ Bùi Chí Vinh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Không hề cháy thịt cháy da
Vậy mà thân thể tan ra dễ dàng
Lặng yên hết lệ tuần hoàn
Chỉ còn lại giữa trần gian hai người
 
Chỉ nghe môi thật là môi
Mắt thật là mắt có lời bên trong
Đáng gì cái lạnh mùa Đông
Gió càng mang rét càng hồng má thêm
Một người nhỏ nhẹ xưng: Em
Mở đầu tiếng sét có tên "ái tình"
Bầu trời đột ngột bình minh
Chôn chân anh đứng một mình... thu lôi!