You can't start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Sống Mới Khó Làm Sao
Tập thơ Khuất Quang Thụy: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Run trong từng cọng rau
Đói nghèo và dung tục
Nhận chìm bao thanh cao
 
Hoa nở chẳng vì đâu
Khi vàng con mắt đói
Bởi xóm làng thương nhau
Bếp mỗi chiều vẫn khói
 
Đã trở thành giả dối
Những câu thơ ngọt ngào
Đã trở thành tội lỗi
Nếu chỉ ngồi khen nhau
 
Sống mới khó làm sao
Nữa là còn tranh đấu
Nữa là còn sáng tạo
Nữa là còn yêu nhau.