Not all of us have to possess earthshaking talent. Just common sense and love will do.

Myrtle Auvil

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Sáu Mươi Tuổi
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Hồ Chí Minh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán
So với ông Bành vẫn thiếu niên
Ăn khoẻ, ngủ ngon, làm việc khoẻ
Trần mà như thế kém gì tiên.
 
1950