Sometimes the dreams that come true are the dreams you never even knew you had.

Alice Sebold

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Sao Mọc
Tác giả: Xuân Diệu
Tập thơ Xuân Diệu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hôm nay ai rửa trời
Mà vòm xanh thật mới
Văng tí tách muôn sao
Vui gọi nhau í ới
Giữa băng xăng triệu điểm
Anh tìm một vì sao
Trong vô biên vũ trụ
Ngoài Bắc Đẩu, Nam Tào
Tìm một đoá sao - vì
Trái tim anh chỉ một
Giữa vũ trụ anh đi
Nghe sao thưa, sao thốt
Sao hiện và sao mọc
Mỗi lúc một thêm nhiều
Anh vẫn tìm viên ngọc
Cần cho mến cho yêu
Anh gọi sao đã vang
Anh tìm sao đã khắp
Ngóng mãi cõi không bờ
Tưởng chừng như chẳng gặp
Bỗng trong vắt trong đêm
Nghe tiếng hát êm đềm
Ngoảnh đầu trong vũ trụ
Ôi! anh tìm thấy em.