Books are delightful society. If you go into a room and find it full of books - even without taking them from the shelves they seem to speak to you, to bid you welcome.

William Ewart Gladstone

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Sao Khuya
Tập thơ Phạm Thiên Thư: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thức giấc ta nhìn em
Long lanh ngoài cửa sổ
Hạt lệ xanh thiên cổ
Sáng giữa vầng đêm đen
Ngôi sao hình như quen
Ướp trong lòng thơ cũ
Dường có chi ấp ủ
Đậu thơm nhành hoa sen.
 
Thầm lặng ta nhìn em
Đâu phải nhờ khung cửa
Cùng trong niềm chất chứa
Ơi! Hạt nước nhiệm huyền.
Em đâu phải là em
Mà nỗi niềm ta đó
Này - hỡi em nho nhỏ
Hay là trái tim ta
Em trong giải thiên hà
Ta trên bờ sự thật
Kể chi còn - chi mất
Giao cảm làn tinh ba.
 
Giữa em và giữa ta
Cách ngàn năm ánh sáng
Hữu hạn cùng vô hạn
Long lanh - một chữ hòa.