A blessed companion is a book, - a book that, fitly chosen, is a lifelong friend,... a book that, at a touch, pours its heart into our own.

Douglas Jerrold

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Ru Mình
Tác giả: Đinh Tuấn Anh
Tập thơ Đinh Tuấn Anh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ngủ đi – ta hãy ngủ đi
Im rồi
Dưới những hàng me
Nói cười
Ngủ đi – ta ngủ đi thôi
Ngoài hiên hoa khép mi rồi, thiu thiu
Sông xa đã thở đều đều
Gió đưa nôi, trăng xiêu xiêu lịm dần
Lá câm những tiếng rì rầm
Để trong cây, đôi búp mầm nằm mơ
Một ngày xuân…
Một tiếng gà…
Ngủ đi trong mộng họa là gặp nhau[1]
Chú thích
1. Một câu trong bài “Vọng nguyệt hoài viễn” của Trương Cửu Linh, lời dịch Nguyễn Hữu Bổng