If you have never said "Excuse me" to a parking meter or bashed your shins on a fireplug, you are probably wasting too much valuable reading time.

Sherri Chasin Calvo

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Ru Em Giấc Đời
Tác giả: Hàn Tương Thi
Tập thơ Hàn Tương Thi: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chắc em đã ngủ lúc này
Khuya, anh còn thức nơi đây ru hời:
Ru em thơm giấc – môi cười
Trong mơ em thấy kết đôi đứa mình
 
Lời ru năm tháng giòn xanh
Tình như mộng biếc – chín nhành thiên duyên
Anh ru: Sông nhẹ con thuyền
Về nguồn chung thủy – ngút triền bể yêu…
 
Lời ru nâng đỡ cánh diều
Dịu làn thương – nhớ, ấm điều trái tim!…
Anh ru em, em về tìm,
Tìm anh: …trong cõi yêu, tin tình, đời.
 
Anh: lòng ngợp ánh…cười vui
Hỡi em, Say giấc mộng đời cho nhau!
Hỡi em! Ân – phúc nhiệm mầu
Anh ru tròn mộng :ngàn sau – đêm này.
 
(đêm: 17/ 04/ 2011)