"We will be more successful in all our endeavors if we can let go of the habit of running all the time, and take little pauses to relax and re-center ourselves. And we'll also have a lot more joy in living.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Quần Tụ Và Chia Biệt
Tác giả: Du Tử Lê
Tập thơ Du Tử Lê: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bản năng con người thích quần tụ
Trong khi tôi chỉ có riêng em
Dù đôi tay
Bẩm sinh
Đã tập quen nâng bầu ly, biệt
Bước thứ nhất vốn xô về phía trước
Khi quay lưng
Hầm mộ chấn ngang rồi.