Ta có thể vượt qua những khó khăn có thật, chứ không thể vượt qua những khó khăn tưởng tượng.

Theodore N. Vail

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Quần Tụ Và Chia Biệt
Tác giả: Du Tử Lê
Tập thơ Du Tử Lê: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bản năng con người thích quần tụ
Trong khi tôi chỉ có riêng em
Dù đôi tay
Bẩm sinh
Đã tập quen nâng bầu ly, biệt
Bước thứ nhất vốn xô về phía trước
Khi quay lưng
Hầm mộ chấn ngang rồi.