It often requires more courage to read some books than it does to fight a battle.

Sutton Elbert Griggs

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Quán Thời Gian
Tập thơ Trương Nam Hương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mời em vào quán Thời gian
Nâng ly ký ức uống làn hương xưa
 
Mời em vào quán Không mùa
Ta chia nhau ngọn gió mùa rét căm
 
Mời em vào quán Không năm
Để nghe nhớ khóc ướt đầm ngón tay
 
Mời em vào quán Không ngày
Để xem trời thả heo may – Để buồn…
 
Đắng lòng môi chạm yêu thương
Thời gian quên bỏ chút đường đấy em!