Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Lao Tzu

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Quán Nhớ
Tập thơ Trương Nam Hương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tán si tỏa quán rễ chênh ghế bàn
Tình không hẹn nữa nửa trời bỏ hoang
 
Dòng thư ngày ấy mực còn run xanh
Lộc đang nắn nót thơ lên lá cành
 
Em vồi vội nhớ một người… thay anh
Nhớ quanh Hà Nội đến nhòa em thôi
 
Tháng giêng rét mướt gọi tên nắng trời
Một anh một quán một chiều lá rơi.