Tài năng thường bộc lộ trong những hoàn cảnh khó khăn và ngủ yên trong hoàn cảnh thuận lợi.

Horace

 
 
 
 
Quách Tiên Sinh - 郭先生
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Huệ Chi & Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
郭先生
 
萍水相逢談片刻
郭君對我甚慇懃
雪中送炭雖然少
世界仍存這種人
 
Quách tiên sinh
 
"Bình thủy tương phùng", đàm phiến khắc,
Quách quân đối ngã thậm ân cần;
"Tuyết trung tống thán" tuy nhiên thiểu,
Thế giới nhưng tồn giá chủng nhân.
 
Tiên sinh họ Quách
 
"Gặp nhau bèo nước", chuyện gần xa,
Ông Quách ân cần đối đãi ta;
"Rét đến cho than", không mấy kẻ,
Đời nay người thế vẫn còn mà.