Where the sacred laws of honour are once invaded, love makes the easier conquest.

Addison

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Pháo Tết
Tác giả: Nguyễn Duy
Tập thơ Nguyễn Duy: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tiếng pháo rền vang xa
Có một lão bị gậy
Khóc khàn trên sân ga
 
Cả thành phố như cháy
Lập lòe ánh hỏa châu
Có bà già bới rác
Nằm co ro gầm cầu
 
Cả thành phố như khói
Khét lẹt mờ mịt mây
Có một em điếm ế
Đón giao thừa gốc cây
 
Cả thành phố như toác
Xác pháo dày vỉa hè
Có chú bé đi bụi
Khoèo mé hiên lắng nghe
 
Toác, khói, cháy, nổ, tởn…
Trận mạc nào đang qua?
Có một người nạng gỗ
Ngồi bên sông nhớ nhà…