I've never known any trouble that an hour's reading didn't assuage.

Charles de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu, Pensées Diverses

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Phẳng Lặng
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nhìn em buổi chiều mất trinh vì có người nắm tay
Lẽ ra tôi phải rất buồn
Và hát bài con quì lạy chúa trên trời
Hay nhẹ nhàng lắm cũng
Đôi tiếng thở dài…
 
(Tôi tốn công giải thích cùng bạn bè
Về thái độ yên lành quá đáng
Rằng đám ma thứ nhất đám ma thứ hai đi ngang
Là những đám ma
Đám ma thứ ba đám ma thứ tư đám ma thứ năm…
Đi ngang
Là những xe vận tải).
 
(1970 - Thiên Tai)