I would never read a book if it were possible for me to talk half an hour with the man who wrote it.

Woodrow Wilson

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Ðợi Thu Về
Tập thơ Bế Kiến Quốc: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hôm nay anh đợi thu về
Gió heo may
Lá xào xạc giữa ngàn cây
Chiều êm ái một màu mây dịu lành
Ðất trời hồi hộp cùng anh
Có em về nữa là thành mùa thu...
Bế Kiến Quốc
24/9/1976