The wise man reads both books and life itself.

Lin Yutang

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Nói Ra Nói Vào
Tác giả: Bùi Giáng
Tập thơ Bùi Giáng: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Vui buồn chẳng lẽ nói ra
Buồn vui há dễ lân la tâm tình
Buồn vui không nên nói ra
Nói ra xúc phạm tới ta tới người
Nói ra sợ chúng bạn cười
Nói vào sợ gã đười ươi xầm xì
Nói ra nên nói cái gì
Cái gì có thể tùy nghi nói vào
Nói vào nên nói cái chi
Vào ra nên nói cái gì bâng quơ
Yêu nhau thắm thiết một giờ
Rồi sau giờ đó bất ngờ thù nhau
Nói ra sợ mích lòng nhau
Thì thôi nho nhỏ nói vào đủ nghe
( trích tập thơ Như Sương )