A truly good book teaches me better than to read it. I must soon lay it down, and commence living on its hint.... What I began by reading, I must finish by acting.

Henry David Thoreau

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Nhớ Người
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(Tặng anh Phong Sơn)
Chiều nay hoa rụng bên đường
Hỏi người sương gió dặm trường về đâu?
Mảnh trăng soi bóng bên cầu
Người đi nắng cũng úa màu nhớ nhung.