Nếu bạn không thể phạm sai lầm, bạn sẽ không thể làm được điều gì.

Marva Collins

 
 
 
 
Người Về
Tác giả: Hoàng Hưng
Tập thơ Hoàng Hưng: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Người về từ cõi ấy
Vợ khóc một đêm con lạ một ngày
 
Người về từ cõi ấy
Bước vào cửa người quen tái mặt
 
Người về từ cõi ấy
Giữa phố đông nhồn nhột sau gáy
 
Một năm sau còn nghẹn giữa cuộc vui
Hai năm còn mộng toát mồ hôi
 
Ba năm còn nhớ một con thạch thùng
Mười năm còn quen ngồi một mình trong tối
 
Một hôm có kẻ nhìn trân trối
Một đêm có tiếng bâng quơ hỏi
 
Giật mình
Một cái vỗ vai.