Ngựa Đã Tan Đàn
Tác giả: Du Tử Lê
Tập thơ Du Tử Lê: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Gửi Từ Công Phụng
Này trí nhớ đậu trên cành ký ức
Tháng sáu về yên lặng bước chân quên
Tình yêu cũng đậu trên càng gian dối
Ở trong tôi, ôi ngựa đã tan đàn.