A book is to me like a hat or coat - a very uncomfortable thing until the newness has been worn off.

Charles B. Fairbanks

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Ngũ Khoa Trưởng, Hoàng Khoa Viên - 伍科長黃科員
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Huệ Chi
Tập thơ Huệ Chi: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
伍科長黃科員
 
伍科長與黃科員
兩人見我太可憐
慇懃慰問和幫助
這像冬寒遇暖天
 
Ngũ khoa trưởng, Hoàng khoa viên
 
Ngũ khoa trưởng dữ Hoàng khoa viên,
Lưỡng nhị kiến ngã thái khả liên;
Ân cần ủy vấn hòa bang trợ,
Giá tượng đông hàn ngộ noãn thiên.
 
Khoa trưởng họ Ngũ, khoa viên họ Hoàng
 
Họ Ngũ trưởng khoa với họ Hoàng,
Thấy ta cùng cực động lòng thương;
Ân cần thăm hỏi và cưu giúp,
Như nắng bừng lên giữa giá sương.