TV. If kids are entertained by two letters, imagine the fun they'll have with twenty-six. Open your child's imagination. Open a book.

Author Unknown

 
 
 
 
Ngôi Trường Mọi Khi
Tập thơ Nguyễn Nhật Ánh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em về trưa vắng
Ngôi trường mọi khi
Nghe trong bóng nắng
Mùa xuân thầm thì:
Này cô tóc ngắn
Ai là bảnh trai
Để cho kiếng cận
Tự nhiên thở dài?
Này cô tóc bím
Mười sáu ngọt ngào
Con trai mặt mụn
Con gái thì sao?
Ai là răng chuột
Gặm bịch bắp rang
Có tha hột mít
Đem giấu trong hang?
Con nai có mắt
Nên gọi mắt nai
Cây tiêu có hạt
Mép thì có ria
Mùa xuân đừng hỏi
Bạn em rất nhiều
Tại chưa nói hết
Đâu chỉ bấy nhiêu!