Trong mỗi khó khăn, thất bại, và cả những nỗi khổ tâm đều chứa đựng mầm mống của thành quả tốt đẹp hoặc hơn thế nữa.

Napoleon Hill

 
 
 
 
Nghiền Ngẫm
Tập thơ Nguyễn Trọng Tạo: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Người ta nói: gương mặt con người là mảnh đất khám phá không bao giờ biết chán
Người ta cũng nói: nhìn mặt buồn nôn
 
Em lộng lẫy mộng mơ giờ nhàu nát bên đường
Anh là kẻ vớt trăng bao lần trăng vỡ nát
 
Người ta nói: con số không đấy chính là sa mạc
Người ta cũng nói: quá khứ hiện tại tương lai đồng hiện trên cát mênh mông
 
Sao anh bỗng thèm chết đuối cùng trăng
Đừng ai vớt, đừng hoan hô, đừng đả đảo…