Đôi khi cố gắng hết sức cũng chưa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm.

Sir Winston Churchill

 
 
 
 
Ngày Sáo Sang Sông
Tác giả: Bùi Sim Sim
Tập thơ Bùi Sim Sim: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bỏ lại sau lưng
Nụ cười rạng rỡ nắng thuỷ tinh
Chiếc lá chao nghiêng, chợt gió
 
Bỏ lại sau lưng
Nỗi buồn vô cớ
Thưở yêu đầu đa mang
 
Bỏ lại sau lưng
Lời chim hót lỡ làng
Sông chiều nay chao chát sóng
 
Bỏ lại sau lưng
Mùi hương đêm sâu thắm
Quyện đầy vướng víu cỏ may
 
Bỏ lại sau lưng
Mà thôi…xác pháo ngập chân ngày
Sang sông
Sáo sổ lồng
Lặng lẽ
 
16-1-1995