A mere friend will agree with you but a real friend will argue."

Russian Proverb

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Ngày Mới
Tác giả: Bac Tu
Tập thơ Bac Tu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Là chim cất cánh tung bay
Lượn vòng tha thướt gọi ngày đơm bông
Đêm trăng chiếu rọi bên song
Tuyệt vời nét bút vẽ vòng đời nhau
Ban mai hé nở muôn màu
Hoa muôn vạn sắc nỗi sầu biến tan …