Books are the bees which carry the quickening pollen from one to another mind.

James Russell Lowell

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Ngày Kỷ Niệm
Tập thơ Bế Kiến Quốc: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trong thời gian một đóa ngày đã nở
Ngày yêu nhau ngày ấy sẽ không tàn
Trên trời cao nguyên vẹn một trăng vàng
Giữa cây cành nguyên vẹn nhịp thu sang
Ngày anh hứa tặng em những ngày sau nguyên vẹn
Ngày yêu nhau ngày ấy sẽ không tàn
Và mỗi năm lại một lần hiện lên
Ngày kỷ niệm ngày đầu tiên, ngày ấy
Cứ trở về (bất chấp mọi nguôi quên)
Và cứ nở cho đôi mình cùng hái
Lời yêu mến với em anh nhắc lại
Cho trời cao nhắc lại một trăng vàng
Cho cây cành nhịp thu sang nhắc lại
Ngày yêu nhau ngày ấy sẽ không tàn
Một đóa ngày thắm nở giữa thời gian.
 
15-10-1975