An ordinary man can... surround himself with two thousand books... and thenceforward have at least one place in the world in which it is possible to be happy.

Augustine Birrell

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Ngậm Ngùi
Tác giả: Viễn Phương
Tập thơ Viễn Phương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ngậm ngùi nhung nhớ mộng tìm nhau
Trăm ngả mơ xa biết lối nào
Thổn thức tim yêu tình đơn vắng
Cõi lòng tê tái với thương đau
Người vẫn bên nhau, lòng cách biệt
Tình chờ, bến đợi chẳng vào mơ
Thuyền neo xa đó bao giờ đến?
Có chút suy tư kẻ đợi chờ?
Giang đình một mái buồn đơn đứng
Mỏi gió xa trông thấm lạnh hồn
Dòng nước sông xanh xuôi ngược mãi
Bạc đầu con sóng rạt rào trông
Lệ tình trĩu nặng bờ mi nhỏ
Trái mộng yêu thương chín thuở nào
Cánh cửa con tim còn rộng mở
Ngậm ngùi nhung nhớ mộng tìm nhau.