Không phải tự dưng kim cương có thể sáng lấp lánh.

Mary Case

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Nếu Trong Đời Có Một Nghìn Đàn Ông
Tập thơ Rasul Gamzatovich Gamzatov: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trăm đàn ông yêu em,
Em hãy nhớ trong số trăm người đó,
Nhất định Raxun Gamzatốp có tên.
 
Còn nếu như yêu em,
Đàn ông chỉ còn một chục,
Thì Raxun Gamzatốp,
Đứng thứ bảy hay tám trong hàng.
 
Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em,
Tôi xin thề – người đó không ai khác,
Ngoài Raxun Gamzatốp, em ơi.
 
Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời,
Không ai yêu em nữa,
Thì có nghĩa ở một nơi nào đó,
Trên núi cao, Gamzatốp chết rồi…
 
Đoàn Minh Tuấn dịch