Thất bại đến với ta không phải làm ta buồn mà giúp ta thêm tỉnh táo, không làm ta hối tiếc mà khiến ta trở nên sáng suốt.

Henry Ward Beecher

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Nạn Hữu Nguyên Chủ Nhiệm L - 難友原主任l
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Huệ Chi & Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
難友原主任L
 
國家重托鎮邊陲
胡乃忘公只願私
鉹礦常從邊界去
金錢爐裡鑄囚詩
 
Nạn hữu nguyên chủ nhiệm L
 
Quốc gia trọng thác trấn biên thùy
Hồ nãi vong công chỉ nguyện tư?
Thế khoáng thường tòng biên giới khứ
Kim tiền lô lý chú tù thi.
 
Bạn tù L, nguyên là chủ nhiệm
 
Quốc gia phó thác giữ biên khu,
Sao nhãng việc công, mải việc tư?
Quặng thiếc chuồn qua biên giới sạch,
Nên lò đúc bạc... đúc thơ tù.