Sometimes the dreams that come true are the dreams you never even knew you had.

Alice Sebold

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Nạn Hữu Mạc Mỗ - 難友幕某
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
難友幕某
 
富家子弟貧家教
賭膽如天膽似鍼
車代炮財真偉大
在囚仍想喫人葠
 
Nạn hữu Mạc mỗ
 
Phú gia tử đệ, bần gia giáo,
Đổ đảm như thiên, đảm tự châm;
"Xa đại pháo tài", chân vĩ đại,
Tại tù nhưng tưởng ngật nhân sâm.
 
Bạn tù họ Mạc
 
Con nhà giàu có, nghèo gia giáo,
Đánh bạc gan trời, mật tựa kim;
"Một tấc lên mây", ghê gớm thật,
Ngồi tù mà vẫn ước nhân sâm.