As a rule reading fiction is as hard to me as trying to hit a target by hurling feathers at it. I need resistance to celebrate!

William James

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Năm Mới Nhà Anh Mới
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tập thơ Bùi Chí Vinh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nhà anh mới xây hồ bán nguyệt
Xin mời em đến rửa lông mày
Thiên hạ dạo này thường nuôi cá
Tha hồ em nhúng hết chân tay
 
Hồ của anh không giống ca dao
Ai thương thì thả chuyện trầu cau
Ai ghét thì nhấn chìm mâm quả
Ai tiếc thì phơi tấm lụa đào
 
Anh nhớ em, gạch nhớ bát tràng
Nhớ rồi xây dọc lại xây ngang
Đất đai giờ cũng chia lộ giới
Anh xẻ tim mình mấy ngả năm
 
Vậy đó: Nhà anh hồ bán nguyệt
Đầu năm em nhớ ghé tân gia
Lông mày ví dụ chưa ai tỉa
Nhớ rửa hồ anh kẻo chóng già
Hà hà...