Think of all the beauty still left around you and be happy.

Anne Frank, Diary of a Young Girl, 1952

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Nấm Hương
Tập thơ Từ Kế Tường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một chút trời mưa trên lá cây
Cho chiều xuống nhẹ bụi thôi bay
Anh nghe có nửa hừng đông sáng
Vào cửa phòng em ngủ suốt ngày
Một chút buồn vây ở mắt em
Là hồn anh vỡ cửa gương lem
Không trăng cho lá mừng qua tối
Đường cũng im sao mục ánh đèn
Một chút chiều khô trên tóc nhung
Cũng vàng mấy lớp lá sầu đông
Bâng khuâng gió trở se màu nắng
Em có vờ quên sợi nắng hồng
Một chút giòn tươi trên trái xanh
Chua vừa cho cắn khẽ trong răng
Ô mai trong mắt mười ba tuổi
Chín hết vườn mơ mấy độ trăng
Một chút lụa xưa cho áo thơm
Hương ấy anh đem ủ tận hồn
Mùa thu êm ái như tơ sống
Đi nhẹ cho vừa đôi gót son
Một chút đời anh gửi tặng em
Giữ gìn cẩn thận kẻo khi quên
Mai mốt ai ngờ ai có biết
Thời gian phai mất đóa tình duyên
Một chút trời mây để nhớ thương
Bay qua thật chậm trước cổng trường
Em mang mây đó theo vào lớp
Lớp có buồn hơn mắt Nấm Hương?