To choose a good book, look in an inquisitor’s prohibited list.

John Aikin

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Nằm Đêm Anh Cứ Thương Em
Tác giả: Xuân Diệu
Tập thơ Xuân Diệu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nằm đêm anh cứ thương em
Rơi nghiêng nước mắt một đêm gối nằm
Thế này cho hết trǎm nǎm
Đến muôn nǎm vẫn âm thầm thương em