We should read to give our souls a chance to luxuriate.

Henry Miller

 
 
 
 
Muôn Trùng
Tác giả: Hồ Dzếnh
Tập thơ Hồ Dzếnh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tình vạn dặm, tên người yêu chắc đẹp,
Người và tôi xa quá đỗi - muôn trùng;
Tôi với người chưa một giấc mơ chung,
Đời viễn xứ nên tình không thấu hết.
Hoài mộng cho tin, nghi ngờ để biết,
Hỡi người duyên, người xa cách muôn trùng,
Đến bao giờ nằm ngủ giấc mơ chung
Cho thơ sáng diễn quanh hồn thắm thiết? (1)
Hỡi người đẹp chưa bao giờ quen biết,
Mắt người lo hay đôi mắt người buồn? (2)
Tóc tơ dài, hay dáng bước thuôn thuôn (3)
Người có khóc những khi trời rất đẹp?
Rồi một buổi nghe tin người bỗng chết!
Rũ hồn sầu trong một thoáng mong manh,
Tôi về đây, đường ngập bóng thu xanh,
Đem thơ thắm, ủ thiên tình bất diệt!
Tôi hỏi hết lòng sầu hay mắt đẹp? (4)
Xưa tuy xa, nay lại quá muôn trùng!
Hỡi người duyên, người thương nhớ tôi không?
Tôi yêu lắm, dẫu tình chưa giãi hết.
Và... tôi khóc những khi trời rất đẹp...
Chú thích
Trong Hồ Dzếnh. Tác Phẩm Chọn Lọc bài này có một số sửa đổi:
(1) Cho thơ sáng tỏa quanh hồn thắm thiết.
(2) Mắt người vui hay đôi mắt người buồn?
(3) Tóc tơ dài, hay dáng vóc thuôn thuôn
(4) Tôi hết hỏi lòng sầu hay mắt đẹp?