I speak in hugs & kisses because true love never misses I will lead or follow to be with you tomorrow.

Unknown

 
 
 
 
Mười Năm
Tập thơ Nguyễn Nhật Ánh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Biết em từ độ
Quen em từ hồi
Xa em từ thuở
Trăng còn thôi nôi
Rồi trăng sẽ lớn
Rồi anh sẽ già
Riêng em trẻ mãi
Tuổi nào mười ba
Tay em mực tím
Tóc em nơ hồng
Chân em chân sáo
Nhớ bờ đê không?
Mười năm phố xá
Quên đường về quê
Chỉ trong giấc ngủ
Tình anh theo về...