A book that is shut is but a block.

Thomas Fuller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Mừng Tết Y2k
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tập thơ Bùi Chí Vinh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tận thế đâu có xảy ra
Vậy là hai đứa tà tà du xuân
Thượng đế nói năm 2000,
Cường hào ác bá gian tham hết thời
 
Người chính trực hết mồ côi
Ai cô đơn sẽ thành đôi giống mình
Tận thế ở tuốt thiên đình
Anh và em ở bình minh cuộc đời
 
Vào siêu thị sắm son môi
Thấy đâu có đỏ bằng lời thuyền quyên
Vô hội chợ sắm áo len
Thấy đâu có ấm bằng em nhoẻn cười
 
Xem ca nhạc sắm làn hơi
Thấy đâu có ngọt bằng ngồi hát rong
Tận thế mọi thứ đi đong
Anh và em, tết năm rồng, tập bay
Y2K ở trên mây
Làm sao hiểu ở dưới này, thưa em!!