Within you, I lose myself. Without you,

I find myself wanting to be lost again.

Unknown

 
 
 
 
Mùa Xuân Mới
Tác giả: Hồ Dzếnh
Tập thơ Hồ Dzếnh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Non sông đương lúc bừng bừng dậy,
Khí vũ hiên ngang dồn mọi lòng...
Bút hỡi, thiêng liêng, Người hãy cháy,
Kiếm thần lia ánh lên từng không.
 
Ta đứng nơi đây nguyện một lời:
"Non kia dù lở, bãi kia bồi,
Đất thiêng không để dành hai giống,
Linh khí Trời Nam đúc một nòi."
 
Đây, nửa đời đau thấy dáng xuân,
Đất hoa thở mạnh, gió thơm gần,
Ta quàng tay nhỏ ghì Non nước,
Như gã si tình say ái ân!
 
Người hãy cùng ta dạo cảnh xuân,
Yêu nhau cho bõ lúc phong trần.
Nhịp đời lên mạnh, hồn ta đẹp,
Thơ ý rung mùa vang dưới chân.