Bất hạnh là liều thuốc thử phẩm chất của con người.

Seneca

 
 
 
 
Mùa Xuân Huế
Tác giả: Thanh Hải
Tập thơ Thanh Hải: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Sắc mai vàng ngỡ là sắc nắng
Áo trắng bay ngỡ là cánh én
Mùa xuân Huế nhiều bâng khuâng…
 
Người Huế yêu nhau không lấy được nhau vẫn nhớ
Người Huế giận hờn chỉ nước mắt rưng rưng
Không nói nhiều chỉ vài lời nho nhỏ
Xa nhau về tìm ngõ đến thăm.
 
Nhà em có cây mai vẫn vàng khi xuân đến
Trái me chua em làm mứt để dành
Mạ vẫn nói: ưng nhau thì đợi
Chiều Ba mươi anh có đến không anh?
 
Sắc mai vàng ngỡ là sắc nắng
Áo trắng bay ngỡ là cánh én
Mùa xuân Huế dài, khó quên quá em ơi!