This will never be a civilized country until we expend more money for books than we do for chewing gum.

Elbert Hubbard

 
 
 
 
Mưa Trong Nắng
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trên đường đến nhà em
Trời tháng ba mưa nhỏ
Mưa lóng lánh nắng vàng
Nắng mưa đùa ướt phố
Người yêu gặp người yêu
Nắng mưa đẹp cả chiều...
 
Trên đường đến nhà em
Trời tháng xuân óng ả
Nắng không nhịn mưa lên
Mưa không nhường nắng tỏ
Người yêu gặp người yêu
Xôn xao mưa nắng gió...
 
Trên đường đến nhà em
Chuông giáo đường quyện lấy
Xóm đạo nắng mưa chuông
Chuông nắng mưa từ ái
Người yêu gặp người yêu
Lâng lâng cả khung chiều...
 
Nhưng sao em vắng nhà
Đã qua giờ tan lễ...
Người yêu đợi người yêu
Mưa gì dai dẳng thế ?
 
Sao em đâu mất tiêu
Mưa khua thềm nho nhỏ...
Người yêu đợi người yêu
Tiêu điều nghe tiếng vỡ !
 
Quốc Lộ 1 buồn hiu
Trên đường về đi bộ
Người yêu giận người yêu
Mưa trên đầu trên cổ !
 
(Westminster, Ca. ngày 16/10/87)
Chuông Mơ)