We should read to give our souls a chance to luxuriate.

Henry Miller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Mùa Thu Kỷ Niệm
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mỗi khi nhìn những chiếc lá rơi rơi
Sao lòng ta lại nhớ em đến vậy?
Nhớ về em và nhớ mùa thu ấy
Chiếc lá vàng như thầm nhắc chuyện xưa....
Ôi kỷ niệm, theo ta đến bao giờ?
Em đã đi, sao lòng ta mãi nhớ
Chiếc lá vàng như thầm nhắc nhở
Kỷ niệm xưa, kỷ niệm tuổi học trò....
Có khi nào ta trở lại trường xưa
Trong một chiều thu, ta và em gặp lại
Như lần đầu, phút giây ta nhớ mãi
Ở nơi này, hai đứa giữa trời thu...
 
Hanoi, 18 Jun., 2002