Không phải tự dưng kim cương có thể sáng lấp lánh.

Mary Case

 
 
 
 
Mùa Thu Đã Tàn
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Lá úa lang thang trên phố vàng
Heo may cô lẻ bước miên man
Thu sầu, thu hận tình tan vỡ
Trong hồn đớn đau, duyên bẽ bàng
Thời gian cứ trôi, đông cứ sang
Cho ta tiếc nuối cảnh thu tàn
Bước chân vương vấn về kỷ niệm
Tìm lại một tình yêu lỡ làng
Ta biết rằng ta đã mất nàng
Bởi thu đã tàn, đông đã sang
Kỷ niệm ngày xưa như mây khói
Giờ đã vút xa tựa mây ngàn.
 
Hanoi, 1 Nov., 2002