If you truly get in touch with a piece of carrot, you get in touch with the soil, the rain, the sunshine. You get in touch with Mother Earth and eating in such a way, you feel in touch with true life, your roots, and that is meditation. If we chew every morsel of our food in that way we become grateful and when you are grateful, you are happy.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Mùa Phượng Cũ
Tác giả: Phạm Ngọc
Tập thơ Phạm Ngọc: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thoáng nhìn lại nơi chân trời cũ
Bao nhiêu năm khoảng trống vô hình
Ta căn phòng mở toang cánh cửa
Em nụ cười tháng bảy đã xa
Ta một mình ngồi nhớ Hạ hoa
Phượng từng cánh bên thềm rơi đỏ
Tiếng ve sầu dài theo nẻo phố
Áo ai bay trắng cả khung chiều
Đếm từng ngày qua với quạnh hiu
Và trái tim tràn đầy nắng gió
Kỷ niệm xưa còn nguyên ở đó
Em về đâu hoa nở trên đầu
Dòng sông trôi nào có gọi nhau
Như con nước buồn không thể nói
Mùa phượng cũ chẳng còn ai đợi
Thôi ta về hẹn với chiêm bao...