People say that life is the thing, but I prefer reading.

Logan Pearsall Smith, Trivia, 1917

 
 
 
 
Mưa Muộn
Tập thơ Đường Hải Yến: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tháng sáu sinh nhật những vòng tay
Mỗi vòng tay ôm một vòng thất bại
Đành rằng đau thì mặc cho đau
Vẫn sợ phải hoài nghi cả những gì còn lại
 
Tháng sáu sinh nhật những sắc màu
Từng cơn mưa ủ ê nhắc em phải viết được một câu hờ hững
Quên lâu rồi mà vẫn không quen
Huống hồ anh chỉ còn trong tưởng tượng
 
Tháng sáu
Nơi ngã năm phố như bàn tay buồn hiu của một người đứng chờ mưa muộn
Em đã một mình
Có ai đi qua
Có ai kêu to
Ơi này,
Này ơi,
Đừng khóc!