He fed his spirit with the bread of books.

Edwin Markham

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Mưa Mùa Bảo
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tập thơ Bùi Chí Vinh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mưa
Cô gái chưa đến tuổi phát ngôn về tình yêu tỏ ra bực bội
Chiếc dù và bầu trơì ngoài màu đen giống nhau còn cùng chung "mode" mới
Ly cà phê sẫm hơn mọi ngày
 
Những nắp cống lạnh lùng không nói
Mưa
Sao lại đụng vào tôi rồi "xin lỗi, xin lỗi"
Hãy nhìn thủng qua dạ dày cuả những kẻ ngưả tay để định nghĩa thế nào là đói
 
Sự va chạm chỉ là ngẫu nhiên
Người nữ không có tội
Mưa
Lý do gì mà Schubert mệt mõi
 
Tôi muốn trong một giây, lỗ tai có răng và có lưỡi
Để nếm âm thanh, nhạc, và...
Cô có quyền làm thầy bói
Mưa
 
Chưa đóan ra ư? Vậy thì tô^i lải nhải
Chiếc dù đen, bầu trời đen, cà phê đen, đen đen đen đen
Tôi xin lập lại
Chiếc dù cuả em, bầu trời của em, cà phê cuả em, em em em em.